Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTHuyệnNhà ThuốcĐịa ChỉSĐT
1TX Cao lãnh Thuận Phước 21 Nguyễn Du, Phường 2, TX Cao lãnh 0916851495
2TX Cao lãnh Vĩnh Hiệp Đường
50 Tháp Mười, phường 202773852454
3TX Cao lãnh Vĩnh Đức Đường23 -25 Nguyễn Du, phường 202773851633
4TP. Sa ĐécQuãng Triều Thái311 Nguyễn Huệ, phường 10939861944