Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTQuậnNhà ThuốcĐịa ChỉSĐT
1Long Biên THUỘC ĐƯỜNG SỐ 1 ĐỨC GIANG, GIA LÂM, LONG BIÊN0942376725
2Long Biên THÀNH ĐỨC 14 THẠCH BÀN, LONG BIÊN09129698628
3Long Biên THANH TÙNG 183 NGỌC LÂM, LONG BIÊN 01687740329
4Long BiênHỒNG HÀ165 NGỌC LÂM LONG BIÊN