Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTHuyệnNhà thuốcĐịa ChỉSĐT
1Việt Trì NT Gia Phú169 Quang Trung, Đường Hòa Phong, Nông Trang, Việt Trì0989986048
2Việt Trì QT Thiện CảnhKi ốt 06 Chợ Năm Tầng, Gia Cầm, Việt Trì01665265383
3Việt Trì QT Đức Tín Khu 3 chợ Hùng Lô, Việt Trì 0973036667
4Cẩm Khê QT Xuân Linh Khu 4, Xã Phượng Vĩ, H. Cẩm Khê 0972330289
5Phù NinhQT Số 2 – Tạ Kiều OanhKhu 8, Xã Phù Ninh, H. Phù Ninh0963868062
6Phù Ninh QT Bảo AnKhu 5, Bảo Thanh, H. Phù Ninh0965265769