Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTHuyệnNhà ThuốcĐịa chỉSĐT
1Phường 1Nhơn Chúng Đường26 Ông Ích Khiêm, phường 101225968899
2Phường 7Việt Số 1596 Nguyễn Chí Thanh, phường 702839561247
3Phường 14NT Số 114 Ông Ích Khiêm, phường 140909587707