Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Phường Nhà thuốc Địa ChỉSĐT
1 Phường 10 Phước Hưng110A Hải Thượng Lãn Ông, phường 100909318316
2 Phường 10 Hằng Thái65A Triệu Quang Phục, Phường 1002838562956
3 Phường 10 Hoàng Khang87 Lương Nhữ Học, phường 100934 140 557
4 Phường 10 Bảo Anh Dược Hãng82 Hải Thượng Lãn Ông, phường 1002838547622
5 Phường 10 Vĩnh Khang85 Triệu Quang Phục, phường 100916042808
6 Phường 10 Đại Lộc 73 Hải Thượng Lãn Ông, phường 1002838571622
7 Phường 10 Hải Phong Đường42 Hải Thượng Lãn Ông, phường 100944431505
8 Phường 3 Thành Thái441 An Dương Vương, phường 30938391024
9 Phường 2 Cửu Long158 Nguyễn Trãi, phường 20908 368 326
10 Phường 1 Vạn Phát 101 Lương Nhữ Học, phường 10906376757
11 Phường 14 Hạnh Đức Đường826 Nguyễn Trãi, phường 1402838560288
12 Phường 5 Đức Nhân40 Bùi Hữu Nghĩa, phường 20909502465
13Phường 11Lộc Phát 690 Nguyễn Trãi, phường 110978002747
14Phường 6Nhung Thành33 Nguyễn Văn Đừng, phường 60938561555
15Phường 14Nam Phát76 Triệu Quang Phục, Phường 100906718671
16Phường 10Thành Phát95 Lương Nhữ Học, Phường 100902577869
17 Phường 10 Vinh Phát61 Hải Thượng Lãn Ôn, Phườn 10g0839509958