Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Tp Phủ Lý Cty TNHH Dược phẩm Á Đông Số 130, đường Trường Chinh, Tổ 5, phường Minh Khai 0989128230
2 Kim Bảng Hùng Hoa Xóm Đình, Xã Hoàng Tây 0374600130
3 Thanh Liêm Trường Hoa Đối diện Nha khoa 108, Chợ bồng Lạng, Xã Thanh Nghị 0978601525