Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

TT QUẬN NHÀ THUỐC  ĐỊA CHỈ
1 TAM KỲ  NHÀ THUỐC ĐÔNG DƯỢC ÁNH MINH 1 31 TRẦN CAO VÂN, P.PHƯỚC HÒA, TP.TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
2 TAM KỲ  NHÀ THUỐC HỒNG NGỌC ĐƯỜNG 616, THÔN PHÚ THẠNH, XÃ TAM PHÚ, TP.TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
3 TAM KỲ  NHÀ THUỐC TƯỜNG VY 301 PHAN BỘI CHÂU, TP.TAM KỲ, TP QUẢNG NAM
4 ĐẠI LỘC QUẦY THUỐC 193 (CAO THỊ TÂM) KHU 7, THỊ TRẤN ÁI NGHĨA, HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM