Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTHuyệnNhà ThuốcĐịa ChỉSĐT
1Tp Trà Vinh Đức Thành 107 Lý Thường Kiệt, phường 3 0915503386
2Tp Trà Vinh Thuốc Bắc Tòng Thọ 99 Lý Thường Kiệt, phường 3 0962097075
3Tp Trà Vinh Đông Y Huệ Quần119 Lê Lợi, Phường 30939056787