Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 8 Minh Phương 172 Âu Dương Lân, Phường 3 0908 058 244
2 Quận 8 Yến Nhi 170 Âu Dương Lân, Phường 3 0912 978 508
3 Quận 8 Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, phường 5 0987009843