Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT

Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ

SĐT

1

Việt Trì Gia Phú 169

169  Quang Trung, (Đường Hòa Phong cũ), Nông trang Việt Trì

0989986048
2 Tp Việt Trì Thiện Cảnh

Ki ốt 06 Chợ Năm Tầng, Gia Cầm

01665265383