Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTHuyệnNhà ThuốcĐịa chỉSĐT
1Quận 4Hà My369 Đoàn Văn Bơ, phường 130909331329
2Quận 4Thanh Tuyền253 Tôn Đản, Phường 1501228 989 500
3Quận 4Diệp Khả682 Đoàn Văn Bơ, Phường 16093 957 46 68
4Quận 4LoanB243A Đoàn Văn Bơ, Phường 18093 957 46 68
5Quận 4Hữu Nghị309-311 Hoàng Diệu, phường 602838268050
6Quận 4Vạn Xuân113 Tân Vĩnh, phường 6 0915980012