Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 0942.901.133

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTHuyệnNhà ThuốcĐịa chỉSĐT
1Quận 5Vạn Phát101 Lương Nhữ Học, Phường 100906376757
2Quận 5Cửu Long158 Nguyễn Trãi, phường 20908860901
3Quận 5Hoàng Ngọc142 Hải Thượng Lãn Ông, phường 100908888043
4Quận 5Hoàng Khang87 Lương Nhữ Học, phường 100934 140 557
5Quận 5Phúc Hưng88 Triệu Quang Phục, Phường 100971 417 535
6Quận 5Đức Nhân40 Bùi Hữu Nghĩa, phường 50909502465
7Quận 5Tân Trường Hưng816 Nguyễn Trãi, phường 1402822420832
8Quận 5Nam Phát78 Triệu Quang Phục, phường 100906717671
9Quận 5Thành Phảt95 Lương Nhữ Học, phường 100902577869
10Quận 5Bảo Anh Dược Hãng82 Hải Thượng Lãn Ông, phường 1002838547622
11Quận 5Phước Hưng110A Hải Thượng Lãn Ông, phường 100909318316
12Quận 5Nhung Thành33 Nguyễn Văn Đừng, phường 60938561555
13 Quận 5 Hằng Thái65A Triệu Quang Phục, phường 1002838562956
14 Quận 5 Hạnh Đức Đường826 Nguyễn Trãi, phường 1402838560288
15 Quận 5 Hải Phong Đường42 Hải Thượng Lãn Ông, phường 100944431505
16 Quận 5 Giác Luận43 Lương Nhữ Học, phường 100918585441
17Quận 5NT 9999 Lương Nhữ Học, phường 100918585441
18Quận 5Thu Hà141 Lương Nhữ Học, Phường 100909828742
19 Quận 5 Gia Hưng103 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 1102838562330
20 Quận 5 Phúc Khang145 Lương Nhữ Học, Phường 1002838548090
21 Quận 5 Đông Phương146 Lương Nhữ Học, Phường 100906363747
22 Quận 5 Hải Phong144 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 110938093335
23 Quận 5 Vĩnh Huê821 Nguyễn Trãi, Phường 140838556486
24 Quận 5 Ánh Sáng109 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 1202838550801
25 Quận 5 Minh loan003 CC Phan Văn Trị, Phường 20904712933
26Quận 5Bảo Ngân49 Thuận Kiều, Phường 1202838547587
27Quận 5Minh Khang73 Trần Bình Trọng, phường 10907406799
28Quận 5Vinh Phát61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 100839509958
29Quận 5Hoàng Ngọc121 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 100908888043